انواع چسب های کاشی
Click Here
انواع چسب های کاشی
Click Here
انواع چسب های کاشی
Click Here
اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

گچ پلیمری و چسب کاشی

از محصولات به روز ساختمان که در سال های اخیر بسیار مورد استفاده سازندگان قرار گرفته، محصولات پلیمری هستند از قبیل گچ های پلیمری چسب کاشی و همچنین آب بند های پلیمری. کارخانه حکیم تهویه با پشتوانه دانش شیمیایی خود، استوری محصولات پلیمری ساختمان تولید می کند.
همچنین اجرای زیرساخت تیغه چینی و نصب سنگهای بزرگ اسلپ و همچنین سرامیک های اسلب زیر نظر شرکت انجام می شود و پروژه های گوناگونی در سطح تهران و شهرستانها به انجام رسیده است. از دیگر خدمات شرکت تحکیم تهویه در زمینه چسب و آب بند های پلیمری انجام خدمات مشاوره رایگان در مورد استفاده از این محصولات می باشد.